Härryda kommun: Konsumentvägledningen byter form

I den snabbt föränderliga omvärld som vi lever och konsumerar i är det viktigt att det finns en oberoende konsumentvägledning att vända sig till, både före och efter ett köp. Från 1 april är det till HALLÅ KONSUMENT du som bor i Härryda kommun ska vända dig i dessa frågor. Läs mer nedan.

Från 1 april är det till Hallå konsument du som bor i Härryda kommun ska vända dig i konsumentfrågor.

Länk till Konsumentvägledningen byter form

Länk till HALLÅ KONSUMENT

Budget- och skuldrådgivning kvar i kommunen LÄNK

Behöver du ekonomisk rådgivning eller skuldsanering är det till budget- och skuldrådgivningen du ska vända dig. Det är en lagstyrd tjänst som alla kommuner behöver erbjuda och som alltså fortfarande finns kvar i Härryda kommun. 

Som medlem i SPF SENIORERNA har du också tillgång till konsumentvägledning:

Ny medlemsförmån – kostnadsfri konsumentvägledning

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)