Härryda kommun: Vaccineringen i fas 1 är avklarad

Nu har våra sköraste invånare fått skydd mot covid-19. Alla prioriterade grupper i fas 1 har erbjudits vaccin och fått en eller båda av sina doser. Även fas 2 har påbörjats. Här ingår personer över 65 år, där de äldsta erbjuds vaccin först. Läs mer nedan.

Tillgång på vaccin sätter takten för fas 2
Även fas 2 har påbörjats. Här ingår personer över 65 år, där de äldsta erbjuds vaccin först. Vaccineringen utförs av den vårdcentral där man är listad och vaccinationerna sker i takt med att vaccinet levereras, vilket kan ske med kort varsel.

Vykort till personer som är över 85 år
Ett vykort med information om vaccinering mot covid-19
Klicka på kortet för att läsa.

Under vecka tio skickar Västra Götalandsregionen ut ett vykort till personer som är 85 år och äldre med information om att de kommer att kontaktas via telefon för bokning av vaccination. På vykortet finns också information om hur man ska undvika att bli lurad av bedragare.

Andra målgrupper kan ännu inte boka
När vårdcentralerna får mer vaccin, så kommer det att gå och att boka tid för vaccination även för personer som är 65 år eller äldre. Information om när och hur bokning kan ske kommer att finnas på din vårdcentrals webbplats. Om du inte har möjlighet att boka tid via internet kommer du att kunna ringa din vårdcentral och boka vaccinationstid.

Läs mer på Härryda kommun Vaccineringen i fas 1 är avklarad

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)