2021-03-05 Föredrag av Gunnar Häggström

Gunnar invigde oss i beslutandets labyrinter. Finns som video till den 11mars. Se nedan.

  • Föredrag av Gunnar Häggström

Gunnar inledde med sin käpphäst.

Engagera dig i någon förening eller i politiken. Den som är "behövd" håller sig frisk och lever längre. 

Ett motto han själv lever efter med flera tunga uppdrag inom politiken och inom bland annat Vintergäcken.

Hur påverkar man?             

Vad krävs?

Hur fattas besluten?

Ja, när Gunnar berättar så låter det väldigt enkelt och naturligt. Men man måste inse att för att vara politiker måste man läsa in en 500 till 1000 sidor per månad. Och då krävs det ju att man verkligen är intresserad av att göra skillnad. Man måste dessutom kunna de lagar och förordningar som styr det politiska arbetet. Samt, sist men inte minst, måste man ha de rätta kontakterna.

Tack, Gunnar för ett bra föredrag, som gav oss en inblick i det politiska beslutsfattandet!

Hur många av oss lyssnare, som kommer att aktivt välja politikerbanan, vet jag inte. För min egen del vet jag med mig att jag inte har de egenskaper som krävs.

För den som missade föredraget, eller som vill repetera kommer det att ligga kvar här som en video i 7 dagar. Kopiera först koden e$!1i#wl 

Logga därefter in på ZOOM

 

Bengt G Bengtsson

(0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )