"vid förti jämt är man ett skämt", sjöng Hasse och Tage för femtio år sedan

Forskarna är förvånade över att arbetssökande redan från 40-års ålder ratas. ”Det handlar uppenbarligen inte om att vara äldre utan om att INTE vara ung,” säger Stefan Eriksson. Läs mer nedan.

ELISABETH PRECHT skriver i KVARTAL under rubriken:

"Äldre i jobb är en fråga om attityder"

"Synen på seniorer är otidsenlig och ett av de största hindren för ett längre arbetsliv, anser Delegationen för senior arbetskraft"... 

..."Det finns inget biologiskt skäl till att arbetsförmågan abrupt skulle förändras just vid 65 års ålder. Äldre svenskar är numera vid god hälsa betydligt längre än för bara några decennier sedan. Under lång tid har medellivslängden ökat. Och andelen i åldersgrupperna 65–84 år som själva anser sig ha god eller mycket god hälsa har ökat från cirka hälften för 15 år sedan, till omkring 60 procent idag"...

Läs den tankeväckande krönikan om attityder på arbetsplatsen. LÄNK.

Hasse och tage hade detta klart för sig redan för femtio år sedan.

  •  

    Tidigare inlägg om detta 

    "Ingmar Skoog: Åtta svek mot de äldre" LÄNK.

    Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )