SPF Seniorernas Folkhälsovecka äger rum 17-21 maj

För första gången genomför förbundet nu en gemensam folkhälsovecka. Följ ett fullspäckat föreläsningsprogram. Och deltag i "Nationell stegtävling". Läs mer nedan.

Flera intressanta föreläsningar att lyssna på:

 

Läs mer om folkhälsoveckan på  spfseniorerna.se/folkhalsovecka

Och deltag i 

Nationell stegtävling

Under folkhälsoveckan 17-21maj vill vi utmana alla medlemmar att vara med i förbundets nationella stegutmaning. Hur långt kan vi gå?
Alla som deltar har chans att vinna fina priser. Vi kommer även att lotta ut priser som tillfaller föreningarna.

Rapportera den totala sträckan du har promenerat under veckan i km, avrundat till hel km....

... därför uppmanar vi att var och en som vill delta i utmaningen själv rapporterar in hur långt de gått via förbundets hemsida via länken spfseniorerna.se/folkhalsovecka

Lokalt kommer vi att ha 

Vårträff i det fria tisdag den 18 maj, kl. 10-12, vid Massetjärn

med musik, tipspromenad, varmkorv, godis och en massa glädje.

Mer om detta i separat inlägg

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )