2021-05-20 Månadsmöte med David Anthin och Martin Bagge, "Evert Taube i Trubadurien"

"Jag ansåg och anser fortfarande att vackrare italienska aldrig skrivits på svenska". (Jan Olof Ullén om Evert Taubes översättningar)

Information

Håkan Söderström välkomnade alla som anslutit till mötet. Ett femtital uppkopplingar bör innebära att ca 70-75 personer följer mötet.

Ett digert höstprogram planeras och detta kommer att sammanställas under juni.

En enkät kommer att sändas ut till ett hundratal medlemmar och vi hoppas på att få in många kloka idéer och synpunkter på hur vi kan utveckla föreningen. 

Redan har vi fått önskemål om att återuppta teater/konsertbesök. Samt starta en nybörjarkurs i bridge. 

För att kunna genomföra detta behöver vi medlemmar som är villiga att fungera som kursledare och teaterombud. Den ersättning som utgår för uppdragen är tillfredsställelsen att "vara behövd", en av nyklarna till ett gott åldrande (Ingmar Skoog, ICA-Kuriren nr 12/-21).

En annan erfarenhet är att många medlemmar gått med i förenigen på rekomendation från någon bekant. Så locka gärna med någon ny medlem. Ju fler vi blir, dess bättre program kan vi ha.

Underhållning 

David Anthin och Martin Bagge var tillbaka och framförde ett specialkomponerat program baserat på den nyutgivna boken:

David och Martin gav oss ett antal exempel, som visade oss en mycket bredare bild av Evert Taube än den gängse. Flera underhållande och intressanta anekdoter lockar till att läsa boken.

Till exempel skrev Jan Olof Ullén om Evert Taubes översättningar:

"Jag ansåg och anser fortfarande att vackrare italienska aldrig skrivits på svenska". 

Vi kan bara tacka David och Martin som tog sig tid med att utbilda oss A-lagare (Det måste ju vara bättre att tillhöra A-laget än B-laget).  

Som Marianne Friman uttryckte det:

Tack Martin och David. Tack för att ni kom och tack för allt vi fått till livs av trubadurer, kända och okända sånger. Av historia, lyrik och musik. Och en ny sida av Evert Taube. 

Vi andra vill också tacka programkommittén för arbetet att skaffa hit så kvalificerade underhållare. 

Ett stort tack också till Anders Hultin som rattade Zoomen och Ove Sjöstrand som skötte inspelningen. På min TV var det bra bild utan svaj. Ljud och bild korrelerade. Davids ljud gick fram bra, medan Martins ljud inte gjorde honom rättvisa. 

Jag tror att jag kan tala för de flesta: Må vi snart kunna se, höra och njuta av David och Martin IRL.

Inbjudan till månadsmötet.

Bengt G Bengtsson

(0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )