En utsträckt hand..., 2:a upplagan ute nu!

Vid månadsmötet i januari föreläste Johan Sundeen om Birger Forell. "Ett givande föredrag om en besjälad människas insats för sina medmänniskor... Ett välkommet och tänkvärt föredrag" skrev Gunnar Jernström om föredraget. Nu är boken tillgänglig. Läs mer nedan.

Vi har nu fått ett meddelande från Johan Sundeen:

När jag hade förmånen att gästa er förening hade den svenskspråkiga utgåvan av min biografi över Birger Forell tagit slut.
 
Nu finns boken tillgänglig igen! I en andra, utökad, upplaga. (se bifogat foto).
 
Boken köpes lättast direkt från författaren, 212 kr inkl moms och frakt. Swish 0733566140. Ange namn och adress i meddelanderaden.
 
 
Med önskan om en härlig sommar
 
Johan

                                                 

Läs mer om månadsmötet i januari 2021.

För den som är intresserad av vad som händer inom universitetsvärlden och inom kyrkan skriver Johan Sundeen mycket initierade och intressanta ledare i Bulletin.

Konsten att krossa en forskare

Deplattformering nästa?

Frånvarande i folkhemmet

Helig rätt att fira helig mässa

Det onda arvet efter 1968

Den kristna 68-vänsterns våldsbudskap

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )