När får jag vaccin? Härryda kommun informerar.

Prioriteringsordning fas 2-3 (preliminärt februari-mars)
• Personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.

Personer som ingår i denna grupp kontaktas när det är dags för vaccination. Läs mer nedan.