Härryda kommun: Försenade vaccinleveranser sänker vaccinationstakten

Vaccineringen av personer som tillhör fas 1 pågår, men just nu inte i den höga takt som Härryda kommun och vårdcentralerna planerat för. Anledningen är försenade vaccinleveranser. Läs mer nedan.

  • Härryda kommun 2021-01-28