Månadsmöte torsdag den 21 januari kl. 15.30. Direktsänt föredrag om Birger Forell.

Johan Sundeen föreläser under ämnet: "En utsträckt hand till masseländets land". Gruppmejl med länk skickas ut 20 januari. Ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Se mer nedan.

  • Skärmdump från https://www.svenskakyrkan.se/boras/birger-forell-125-ar?

På månadsmötet den 21 januari får vi, förutom sedvanlig information, en mycket intressant historisk föreläsning om Boråsaren Birger Forell, "doldis" för de flesta av oss.

Vi får höra Johan Sundeen, docent i idé och lärdomshistoria, verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås, föreläsa under ämnet:

En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1893-1958.

Många svenskar engagerade sig med hjälpverksamhet innanför Sveriges gränser, men det fanns personer som direkt kom till människors undsättning i krigsdrabbade länder. Birger Forells internationella insatser har jämförts med Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld men Forell har inte fått den plats i historieskrivningen som han förtjänar. Hans insatser är mindre kända i hemlandet Sverige än i Tyskland

Sundeens föreläsning vilar på mångårig arkivforskning samt två utgivna böcker
om Forells möten med det lidande Tyskland efter första världskriget, under Tredje riket samt under uppbyggnadsarbete efter 1945.

Gruppmejl med länk sändes ut den 20 januari. 

Sändningen möjliggörs av ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )