Härryda kommun: Anhörigstöd m.h.t. Covid-19

Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder Anhörigkonsulentverksamheten främst digitala aktiviteter i början på året. Läs mer på länk nedan.

Härryda kommun : Anhörigstöd

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )