VÅRPROGRAM 2022

Sex månadsmöten med föredrag eller musikunderhållning, 22 kurser/cirklar, sex studiebesök, fyra resor, tre fredagsföredrag, 17 lunchteaterföreställningar och tre teaterföreställningar. Mycket nöje med att studera och välja i utbudet. Se mer nedan.

Läs hela programmet här som PDF  Program VT 2022 

Ett bra sätt att orientera sig om vår verksamhet är att i det mörkblå fältet ovan klicka på Kalender

Ett annat är att klicka på Aktiviteter och därefter surfa in på  Månadsmöten, Kursverksamhet, Resor, Föredrag, Teaterombuden, Evenemang och Mölnlycke Bio

Mycket nöje med att studera och välja i utbudet. Och glöm inte att kolla hemsidan, då utbudet kan utökas eller förändras efterhand.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )