Furstligt och folkligt. Konsert 5 september kl. 17.00-19.00 Gunnebo

Musiklivet i Gustaf III:s Sverige var rikt och varierat. Under denna konsert utforskar en grupp unga musiker från Hvitfeldtska gymnasiet musik som importerades, exporterades och transformerades under den gustavianska tiden i Sverige.