Härryda kommuns "Anhörigstöd". Kan beröra dig, eller någon i din närhet.

Anhörigstödet är till för att underlätta för den som stödjer, hjälper eller vårdar en person i sin närhet. Nu finns höstens program på kommunens hemsida. Tag del av utbudet. Det kan underlätta livet för den som är berättigad till stöd.

  • https://www.harryda.se/4.124fd5f4139f22e498f800018812.html

Hej,
Nu finns höstens program på vår hemsida. Vi har planerat flera digitala kurser och föreläsningar, men även kurser och samtalsgrupper för att kunna träffas fysiskt i mindre grupper. Hoppas att det finns något som intresserar dig.

Hälsningar Marie och Sara

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

 

De anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående ska enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 10:e paragrafen erbjudas stöd från kommunen. Det finns olika former av stöd som utformas efter din närstående och dina behov. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från kommunens biståndshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Läs hela utbudet på kommunens hemsida.

Eller här som PDF: 

Anhörigstödsprogram hösten 2021  Hela programmet

Demenscirkel hösten 2021     Start: 5 oktober, anmälan senast 1 oktober.

Hälsofrämjande aktiviteter hösten 2021    Yoga, Massage, Vattengymnastik mm, med olika start och anmälningstider.

Läsa tillsammans, hösten 2021    Start: 10 november, sista anmälningsdag 5 november

Prinsessan Margareta, hösten 2021    Onsdag 13 oktober, obligatorisk föranmälan

Samtalsgrupp existentiell hälsa    Start 6 oktober, obligatorisk anmälan

Samtalsgrupp vårdar förälder    Start 4 oktober, obligatorisk anmälan 

Studiecirkel Kropp och själ ht 2021     Start: onsdag 15/9, anmälan 6 september

Berör det inte dig? Tänk efter! Det kan vara aktuellt för någon du känner. Någon som är så uppe i sin situation att hon/han inte orkar tänka på sig själv. Där kan du göra en insats!
 
 
 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )