Bra och dåliga nyheter

Läs mer nedan.

Bra nyheter

Månadsmöte torsdag 15 oktober kl 15.30, med Lars Gunnar Andersson, " Göteborgsgrammatiken" 

Platsen är ombokad till Kulturhuset, biosalongen. Med sina 238 sittplatser skall vi kunna sitta glest (Anmälan kommer att krävas, numrerade biljetter). Detaljerad inbjudan Länk

Månadsmötet har rönt stort intresse och är med nuvarande bestämmelser överbokat. Anmälda får meddelande om status.

Dåliga nyheter

För närvarande är 16 kurser inställda p.g.a. covid-19. Detta har meddelats respektive kursdeltagare. För övriga pågår planering/diskussioner om hur verksamheten skall kunna genomföras på ett Coronasäkert sätt. Länk

Studiebesöken på Gunnebo i september och på Modelljärnvägen i oktober och Hotell Dorsia besök 1, går inte att genomföra, liksom ej heller Luciafirandet på Finnsjögården. Länk 

Föredragen i september och oktober är inställda.

Nu visar det sig att Falkenbergsrevyn i vinter inte kommer att genomföras.