"Inte ensam", nystart den 17 september

Det gemensamma projektet, mellan riksorganisationerna PRO, SKPF och SPF seniorerna för att minska ensamheten bland äldre, tar nya tag. Med anledning av pandemin har det nu en ökad aktualitet. Tag del för att lära dig mer om projektet samt om hur webbseminarier går till. Läs mer nedan.

Läs mer här 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)