Forskningsstudien "Hjärtbussen"

  • 28 oktober 2020

Hjärtbussen är ett forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och AstraZeneca. Målet med studien är att bättre kunna beskriva och identifiera mekanismer som ligger bakom olika typer av hjärtsvikt. Har du hjärtproblem, läs mer nedan.

Birgitta Jernström har varit på hjärtundersökning i "Hjärtbussen" och meddelar:

"Hjärtbussen" söker patienter till sin studie. 

Man bör kontakta sin vårdcentral och höra om de tror att man är en lämplig försöksperson.

När de sänt in en anmälan blir man kontaktad och får en tid för undersökning.

Det tar mellan 4-5 timmar. Man skall vara fastande när man kommer
Man får en fika med kaffe och dricka efter ultraljudet. Till sist mäts också syreupptagningsförmåga och kondition. Jag tror att flera som har svullna ben, blir andfådda och visar hjärtsvikt vid blodprov skulle passa på.

Läs mer om Forskningsstudien Hjärtbussen.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )

Publicerades: 28 oktober 2020 Uppdaterades: 29 oktober 2020