Nyhetsbrev 2020-10-20. Ändrade restriktioner mht covid

  • 26 oktober 2020

Från och med idag gäller samma restriktioner för personer över 70 år som för övriga grupper i samhället. Detta innebär att alla, ung som gammal, ska följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger och att var och en har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning.

  • Stockholm den 22 oktober 2020

Uppdaterade rekommendationer för gruppen 70+

Under hösten har Eva Eriksson och jag vid flertalet möten med Folkhälsomyndigheten framfört förbundets synpunkter på de särskilda rekommendationerna för gruppen 70+. Vi har pekat på de allvarliga konsekvenser rekommendationerna lett till i form av ökad ofrivillig ensamhet och risk för psykisk ohälsa. Myndigheten har lyssnat på oss och tagit til sig våra synpunkter och idag kom så äntligen det besked vi alla väntat på.

Från och med idag gäller samma restriktioner för personer över 70 år som för övriga grupper i samhället. Detta innebär att alla, ung som gammal, ska följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger och att var och en har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning.

Allmänna råd om personligt ansvar som presenterades på dagens presskonferens:
* Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
* Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
* Håll en armlängds avstånd till andra både inom- och utomhus.
* Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
* Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
* Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
* Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
* Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i gemensamma omklädningsrum.

Läs hela brevet här.

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )

Publicerades: 26 oktober 2020 Uppdaterades: 26 oktober 2020