Nytt från SPF Seniorerna nr. 9, 2020

Rubriker: 1. "Pausa inomhusaktiviteter", 2. "Bostaden - en viktig fråga", 3. "Nyhet! Seniorhandboken", 4. "Vilka är våra medlemmar?", 5. "En hälsning från vår ordförande", 6. "Vi är mäktiga på Facebook"