Är du förberedd?

Nu är det dags att plocka fram broschyren "OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER". För krisen kommer, det har våra kära politiker sett till. Kolla av checklistan, så att du har utrustning för att få information, att hålla värmen och att få i dig lite näring! Läs mer nedan.

  • https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/elbrist/

Krisen kan ju komma av självförvållad elbrist, Ekonomifakta, Elbrist. Men den kan också uppkomma av andra anledningar, som naturfenomen. Vi har alla upplevt ett antal vinterstormar som orsakat problem.

Och så finns det illasinnade personer som kan åsamka vår försörjning stora skador genom våld eller genom att hacka viktiga samhällsfunktioner.

Och som vi vet, finns det inte några beredskapslager att ta till.

HANDLINGSPLAN:

  1. Läs den utmärkta artikeln i SENIOREN: Krisberedskap? Nu vet vi hur vi ska förbereda oss! 
  2. Läs MSB:s broschyr: "OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER"
  3. Tag fram checklistan och klicka i:

Det är helt klart att samhället lägger allt ansvar på den enskilda individen för de första tre dygnen, innan samhällets hjälpinsatser hunnit komma igång. 

För att vara lite ironisk, så se också till att ha ett par semaforflaggor tillgängliga. De kan komma till pass när du behöver kalla på polis eller ambulans. För du vet väl att PTS krav på mobiloperatörerna är att mobilnätet skall fungera EN TIMMA, efter strömavbrott. Så är det nämligen med "Vår beredskap är god". Läs EN RIMLIG FRÅGA.

Min egen prepp ser ut så här: INTE EN FRÅGA OM OM. EN FRÅGA OM NÄR

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )