Även föredraget om bridge den 17 april är INSTÄLLT

Anmälda deltagare är informerade separat.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )