"Detta bör göras för att skydda äldre på boenden"

I en artikel i SvD 2020-05-02 lägger fem meriterade forskare fram fem påtagliga förslag på åtgärder. En mycket läsvärd och väl underbyggd artikel. Se länk nedan.

De fem forskarna är:

Oskar Hansson (professor i neurologi med inriktning på demenssjukdomar, Lunds universitet)

Ingmar Skoog (professor i psykiatrisk epidemiologi och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet)

Sebastian Palmqvist (överläkare och docent, Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus)

Erik Stomrud (distriktsläkare Emmaboda hälsocentral, Region Kalmar län)

Nenad Bogdanovic (professor vid tema åldrande, Karolinska universitetssjukhuset)

De har samlat de senaste rönen om Covid-19 och drar sina slutsatser ur detta.

Länk till SvD

Artikeln som PDF

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )