Samråd Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra

På KPR:s bord ligger nu samrådshandlingarna för Landvetter södra. Samrådet pågår under tiden 20 april – 17 juni 2020. Mycket intressant läsning. Lämna gärna synpunkter till Birgitta Jernström. Se mer nedan.

Samråd

Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av
Landvetter södra

Ett förslag till fördjupning av Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012, för Landvetter södra har upprättats och översändes för samråd.

Samrådet pågår under tiden 20 april – 17 juni 2020.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida www.harryda.se/landvettersodra,
samt utställt på kommunhuset i Mölnlycke och i Landvetter kulturhus.

Brev med sändlista

FÖP Landvetter södra

Miljökonsekvensbeskrivning

Stötta gärna Birgitta Jernström med synpunkter, 0723 - 08 44 19 gb.jernstrom@telia.com

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )