Härryda kommun: Samlad information med anledning av corona-pandemin, daterad 2020-05-08

Härryda kommun publicerar regelbundet nyheter och uppdaterad information på kommunens webbplats. Som service får vi här en ny uppdaterad sammanfattning av kommunens åtgärder. Läs mer på länk nedan.