Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills

SKR presenterar en rapport med fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin. Rapporten utgör en grund för de utvärderingar som ska göras av hur äldreomsorgen har klarat pandemin. Många välkända, men tydligen okända, fakta om vad som påverkar kvaliteten i vården.

  • Bild från Ekdalagårdens demensceters FB.