INTE SLUMPEN

Fem månader in i pandemin kan vi konstatera att Covid-19 i Sverige har krävt närmre 6000 dödsoffer, varav 90 % i gruppen 70 plus. Några reflexioner.

Som redaktör för Vintergäckens hemsida och genom att jag har min hustru på Ekdalagårdens demensboende, har jag sammanfattat mina personliga upplevelser nu efter fem månader in i pandemin. 

Läs på HÖRNAN INTE SLUMPEN

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)