Skriv under vårt upprop för äldreomsorgen

  • 28 oktober 2020

SPF Seniorerna har påtalat brister inom äldreomsorgen under en längre tid. I och med den rådande coronapandemin har dessa brister blivit än tydligare och fått oerhörda konsekvenser. Skriv under vårt äldreomsorgsupprop och hjälp oss sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering. Ingen ska längre kunna blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns.

Publicerades: 28 oktober 2020 Uppdaterades: 28 oktober 2020