”Staten måste ta ansvar för systemfelen i äldrevården”

– Mantrat under coronapandemin, ”att skydda de äldre”, har ingen täckning i delar av dagens äldreomsorg, eftersom långvariga och djupgående brister gör just detta svårt, skriver Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna och Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna i en debattartikel i Dagens Medicin.

SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården, i både regioner och kommuner. Kvalitén på vården och omsorgen av äldre får inte bestämmas utifrån var man bor. Sjukvården måste anpassas efter verkligheten. Vi vill att regeringen gör en särskild satsning för att kraftigt öka antalet geriatriker, regionerna ska tvingas prioritera och planera för fler utbildningsplatser i geriatrik.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln Dagens Medicin

Denna debattartikel är konstruktiv och viktig, med tanke på den nonchalans som uppvisats.

Bland annat:

Regeringen lyssnade inte på äldreforskarnas varningar och 

Regeringen skulle öva – valde bort äldreboenden

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)