Yoga, kan det vara något?

En medlem rekommenderade att vi skulle puffa för YOGA. Eftersom Mölnlycke Yoga & Meditation Center då och då har "prova på"-tillfällen finns chansen att själv utröna om det kan vara något för dig. Läs mer nedan.