Kallelse till årsmöte, torsdag den 20 februari, kl. 15.30 i Hulebäcksgymnasiet.

Kallelsen har, tillsammans med Vårbrev och program, utgått per brev under vecka 2 och bör ha nått samtliga medlemmar i mitten av januari. Har leveransen uteblivit, hör av er, så kan detta korrigeras.

VALBEREDNINGSFÖRSLAG 2020-01-02