Är du anhörig? Se VÅRENS OMFATTANDE PROGRAM

Har du en närstående som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd? Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt för sin närstående ska enligt socialtjänstlagen erbjudas stöd från kommunen. Läs mer nedan.

Är du anhörig?

Har du en närstående som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd? Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt för sin närstående ska enligt socialtjänstlagen erbjudas stöd från kommunen. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting eller vän. Ni behöver inte bo tillsammans för att du ska räknas som anhörig.

I Härryda kommun är vi två anhörigkonsulenter som arbetar med anhörigstöd.

Välkommen att kontakta oss!

För dig som hjälper eller vårdar en person som är äldre,
har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:
Marie Löwenberg, anhörigkonsulent 031-724 65 46
marie.lowenberg@harryda.se

SE VÅRENS OMFATTANDE PROGRAM!

Eller gå in på Härryda Kommuns hemsida ANHÖRIGSTÖD

Och prenumerera på nyheter på sidan.