Can you believe what happened in Sweden last year?

I bet You don´t. Men läs "Verksamhetsberättelse 2019", så får du klart för dig vilken aktiv förening Vintergäcken är. Ja, du uppmanas att läsa även de övriga årsmöteshandlingarna, så att du kan ställa frågor och slutligen godkänna dokumenten.

  • Bilden lånad från :https://www.munkfors.se/kommun-och-politik/politik/

Årsmöteshandlingar 2020

Handlingar distribuerade i pappersform under första halvan av januari:

(De har dessutom funnits tillgängliga här på hemsidan sedan den 10 januari).

Kallelse till årsmöte 2020 och föredragningslista

Valberedningens förslag 2020 (uppdaterad)

Övriga handlingar

Följande handlingar distribueras endast på detta sätt. Mötesdeltagare ombedes studera dessa före årsmötet, så att vi inte behöver ta upp tid med omfattande högläsning på mötet. 

Verksamhetsberättelse 2019

Bokslut 2019

Balansräkning 2019

Kommentarer till Bokslut 2019

Revisionsrapport 2019

Budget 2020

Verksamhetsplan 2020

En begränsad mängd papperskopior kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )