En tredjedel av berättelserna "CORONANS ÅR" nämner hemmagympa med Sofia!

Gympat med Sofia har många gjort detta märkliga år! Det syntes också i de berättelser som skickades in till vår skrivuppmaning "Coronans år 2020"! Mer än en tredjedel av berättelserna berörde på något sätt hennes program! Vi berättade det för Sofia Åhman själv - och hon skickade en hälsning!

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )