Månadsmöte den 10 december, med föredrag av Hans Waldén

Ämnet för dagen var en berättelse om det arbete som ligger bakom framgångssagan Mölnlycke AB - SCA - Essity, i tre delar: • Miljöfrågor – Hållbarhet
• Inkontinens
• Regulativa frågor . Ett stort tack till Hans Waldén för föredraget. Det gav oss något att tänka på och resonera om.

Föredraget bestod av tre delar
• Miljöfrågor – Hållbarhet
• Inkontinens
• Regulativa frågor

Miljöfrågor – Hållbarhet

Vi fick veta att miljöarbetet utvecklats från att bygga högre skorstenar till att bli en vetenskap, med omfattande datainsamling och avancerade beräkningar.

Varje produkt måste genomgå en livscykelanalys för att dokumentera innehållet innan den sätts produktion.

Och det måste vi ju ha förståelse för, att Per Bolund inte har förutsättningar för att göra motsvarande arbete när det gäller plastkassar kontra papperskassar. (Är det händelsevis någon som översvämmas av oåteranvändbara papperskassar nu i tider med hämtning/hemleverans?).

Tillverkningen av plastkassar påverkar ju inte heller råoljeförbrukningen så mycket att det går att mäta. (Och ingen tror väl att de hamnar i Stilla Havet).

             


Men nog om det. En tillverkare som Essity kan inte leva på tro. Förutsättningen för att kunna konkurrera är ett oantastligt bakgrundsarbete.

                    

Mölnlyckeprofilen, Elisabeth Olofsson, har varit en eldsjäl bakom den framgång som koncernen haft på detta område.

Inkontinens – det är väl inget att prata om

Hans Walden lyckades göra detta ämne intressant och träffande. Han visade att sjukdomen, för det är en sjukdom, drabbar en stor del av befolkningen, speciellt i den ålderskategori vi befinner oss.

                    

Hans underströk att:

                              

 

Regulativa frågor

Åter visade Hans på, att bakom framgång ligger mycket hårt arbete. Utan att gå in i detaljer illustrerar denna bild en djungel av lagar, regler och förordningar som skall beaktas innan en produkt kan lanseras. 

Syftet med detta arbete är att skapa säkerhet för användarna.

 

Ett stort tack till Hans Waldén för föredraget. Det gav oss något att tänka på och resonera om. 

Ett stort tack också till programgruppen och till Anders Hultin, som skötte spakarna.

Inbjudan till månadsmötet. 

 

Text: Bengt G Bengtsson

Bilder: Skärmdumpar från föredraget.

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )