Månadsmöte den 10 december, sänds med start kl. 15.30

Hans Waldén berättar om det hårda arbetet bakom den utveckling han beskrev i förra föredraget. Han berör miljöfrågorna, inkontinensprodukter samt arbetet produktlagar. Länk för att få tillgång till sändningen kommer med mejl den 9 december. Sändningen utförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Hans Waldén: 

"Den 26 november hade jag förmånen att få hålla en digital föreläsning för Vintergäcken om Mölnlycke Manufaktur AB's utveckling till dagens Essity. I presentationen ingick också blöjans historia. Jag har nu fått chansen att fortsätta att utveckla mina 42 år vid företaget genom att prata om hur företaget tidigt började arbeta med miljöfrågorna något som idag är en nödvändighet för alla företag och som SCA Hygiene Products blev väldigt bra på.

Ett av de största affärsområden inom Essity är inkontinens, ett ämne som ofta är tabu att prata om, men som är väldigt viktigt för många människor och ett stort globalt problem. En inblick i detta område planerar jag att ge samt, som avslutning, lite information om det område jag arbetat mest med, nämligen Regulatoriska frågor. Vad döljer sig bakom detta? Jo, enkelt uttryckt handlar det om produktlagstiftning, dvs vilka lagliga krav ställs det innan man får placera en produkt på marknaden. En utveckling av detta kommer."

Genomförs i samarbete med  

 

Sammanfattning av första föredraget "Blöjan".

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )