Härryda kommun: Information med anledning av coronapandemin 2020-12-16

Till ledamöter i pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor .
Härryda kommun kommunicerar regelbundet nyheter och information om hur
verksamheterna anpassar sig till rådande läge och myndigheternas råd och
rekommendationer. Kommunens samlade information hittar du på: harryda.se/corona
Se länk nedan.

  • Härryda kommun 2020-12-16