"Att vara årsrik i covid-19:s tid", livesänd föreläsning, vinns nu på video

Barbro Westerholm föreläser om ålderism och dess konsekvenser. Åldersdiskriminering är den av de sju diskrimineringsgrunderna som är svårast att göra något åt enligt Världsorganisationen. I föredraget diskuteras en del av de åtgärder som behöver vidtas. Se länk nedan.