Härryda kommun: Bibliotek och fotbollsplaner öppna igen den 28 december

Kommunens bibliotek och utomhusplaner för fotboll som hållits stängda efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten öppnas igen den 28 december.