Härryda kommun: Information med anledning av coronapandemin, uppdat. 2020-08-27

Härryda kommun publicerar regelbundet nyheter och information på
kommunens webbplats, om hur verksamheterna anpassar sitt
arbete till rådande läge och rekommendationer från exempelvis
Folkhälsomyndigheten. Samlad information om kommunens arbete
utifrån coronapandemin, se mer nedan.

I krissituationer är det viktigt med information. Även tråkig information är bättre än ingen information. Därför välkommnar vi kommunens samlade information (som i sanning inte är tråkig)  daterad 2020-08-27

Information med anledning av coronapandemin dat. 2020-08-27

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)