Härryda kommun: Information med anledning av coronapandemin, uppdat. 2020-08-27

  • 27 augusti 2020

Härryda kommun publicerar regelbundet nyheter och information på kommunens webbplats, om hur verksamheterna anpassar sitt arbete till rådande läge och rekommendationer från exempelvis Folkhälsomyndigheten. Samlad information om kommunens arbete utifrån coronapandemin, se mer nedan.

I krissituationer är det viktigt med information. Även tråkig information är bättre än ingen information. Därför välkommnar vi kommunens samlade information (som i sanning inte är tråkig)  daterad 2020-08-27

Information med anledning av coronapandemin dat. 2020-08-27

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)

Publicerades: 27 augusti 2020 Uppdaterades: 27 augusti 2020