Rekommendation till SPF Seniorernas föreningar och distrikt om möten hösten 2020

"Möten inomhus rekommenderas inte generellt av Folkhälsomyndigheten. SPF Seniorernas förbund rekommenderar att ni enbart i undantagsfall genomför möten inomhus, och då i mindre grupper med gott om utrymme. Vi avråder helt från aktiviteter som till exempel bridge, schack och andra kort- och brädspel där deltagarna sitter relativt nära varandra och rör vid samma saker". Vintergäckens styrelse kommer att analysera dessa rekomendationer och återkommer i slutet av augusti.

  • Stockholm den 14 augusti 2020