Härryda kommun: Kartläggning av friluftsvanor och vistelse i naturen under pandemin

Som en effekt av Coronautvecklingen finns indikationer på ett ökat intresse för friluftsluftsliv och vistelse i naturen. Denna studie undersöker därför friluftsvanor och vistelser i naturen under en tid präglad av Coronapandemin, en situation vi inte befunnit oss i tidigare. Hjälp forskarna, läs mer nedan.

Härryda kommun:

Är du mer ute i skog och mark nu än innan coronapandemin? Det är forskare och region intresserade av. Fram till slutet av oktober kan du rita på karta och svara på enkla frågor om hur ditt friluftsliv ser ut och var du gillar att vara.

Här finns en länk till enkäten: https://bit.ly/2E0PYMD

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)