Äldreforskaren: ”Vi skyddar dem till döds”

Besöksförbudet på äldreboenden måste ses över. Det menar äldreforskaren Ingmar Skoog. – Finns det överhuvudtaget någon forskning som handlar om hur mycket en 82-årig anhörig som håller sig isolerad och följer föreskrifter kan smitta sin 90-årige man? Skriver han i Aftonbladet.

Att skydda de boende på institutioner från Covid -19 är en skyldighet för oss alla. Detta kräver ett ständigt säkerhetstänk, där besöksförbud är en del.

Men hur stor skada  gör besöksförbudet rent psykiskt?

Ingmar Skoog ifrågasätter besöksförbudet i en artikel i AFTONBLADET: ONSDAG 12 AUGUSTI 2020 LÄNK

Ingmar Skoog ifrågasätter bevisen och skriver: 

"– Besöksförbudet infördes 1 april, efter det kom den enorma ökningen av antalet döda på äldreboenden. Jag efterlyser en riktig riskbedömning, som det är nu har Folkhälsomyndigheten gjort extremt dåliga utredningar på äldre."

Att diskutera frågan utgör ju ingen risk för smittspridning.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)