Härryda kommun: Säg vad du tycker!

Under hösten får 1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare möjlighet att tycka till om hur det är att bo och leva i Härryda. Får du chansen, så svara! Om du inte får frågan, så framför dina synpunkter på vad som kan förbättra livet för oss pensionärer, till någon av Vintergäckens representanter i KPR (Kommunens pensionärsråd). Se nedan.

Under hösten får 1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare möjlighet att tycka till om hur det är att bo och leva i Härryda kommun, genom SCB:s medborgarundersökning. Resultatet av undersökningen blir ett viktigt kunskapsunderlag för kommunens beslutsfattare. Länk.

Om du inte får frågan, så framför dina synpunkter på vad som kan förbättra livet för oss pensionärer, till någon av Vintergäckens representanter i KPR (Kommunens pensionärsråd). Länk.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)