Samlad information med anledning av corona-pandemin daterad 2020-04-24.

Härryda kommun publicerar regelbundet nyheter och uppdaterad
information på kommunens webbplats. Som service får vi här en sammanfattning av kommunens åtgärder. Läs mer på länk nedan.