Tag chansen! Bli medlem i IT-seniorerna, för bara 125 kr. Gäller till den 29 april.

Du får abonnemang på molntjänsten Office365 E1, GRATIS! IT-Seniorerna är en IT-förening för Seniorer som vill "hänga med" inom it-området och därigenom har möjlighet att påverka både egna och andra pensionärers levnadsvillkor. Läs mer nedan.

  • Löper ut 29 apr 2020

Läs mer om erbjudandet här.

(Office 365 kostar normalt 900 kr per år). 

I medlemsskapet ingår dessutom workplace, som ger möjlighet till virtuella möten. 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )