Inte Ensam -Tillsammans mot ensamhet...Nästa webbseminarium blir den 17 juni kl 10.00

… är ett gemensamt projekt mellan riksorganisationerna PRO, SKPF och SPF seniorerna för att minska ensamheten bland äldre. Tag del för att lära dig mer om projektet samt om hur webbseminarier går till. Vilket vi kan komma att behöva lära mer om. Läs mer på länk nedan.

  • 17 juni, kl 10:00-11:30

NYTT! Läs mer om

Nästa webbsändning 17 juni!

..."Projektet startade 2018 då regeringen beviljade pengar till pensionärsorganisationerna för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre personer."...

..."Coronapandemin har självfallet gjort att projektet fått planera om efter rådande förutsättningar. Därför genomförs nu några digitala seminarier som fokuserar på hur vi kan arbeta med att nå äldre i ofrivillig ensamhet under en tid av social distansering. Hur kan vi få fler att använda digitala verktyg för att upprätthålla sociala kontakter och skaffa nya? Hur kan vi nå de som inte har möjlighet att använda sig av de digitala verktyg som finns? Men det är också viktigt att hålla grytan kokande – för den dag vi kan återgå till en normal vardag och verksamhet igen."...

Självklart är det så att pandemin i praktiken gör oss alla "ofrivilligt ensamma". Vi måste lära oss mer om hur vi kan bryta ensamheten med digitala hjälpmedel. Detta kan vara en början.

Tillsammans mot ensamhet – så kan vi nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )