Hörde ni explosionen?

Kanske inte. Men över hela Mölnlycke spreds på måndag förmiddag en fräsch ljusgrön färg. Är det inte härligt?

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )