Kortidsenhet för patienter som behandlats för covid-19 öppnar på Hönekulla gård i Mölnlycke

I början av vecka 17 öppnar Härryda kommun en enhet på Hönekulla gård
för personer som skrivits ut från sjukhus efter behandling av covid-19.
Personerna, som fortfarande kan vara smittbärare, är inte längre i behov av
sjukhusvård men behöver fortsatt korttidsvård, vilket är kommunens ansvar. Läs mer nedan.

  • BIld av Pete Linforth från Pixabay