89 % av medlemmarna kan nu nås digitalt

Höstens kampanj har resulterat i att 89 % av våra medlemmar nu har tillgång till digital information. Vi kan också glädjas åt att 160 personer följer vår Facebooksida. Och hemsidan har över 46 000 besök på halvårsbasis.

Sett mot bakgrund av ca 830 medlemmar är det nu ca 90 medlemmar som inte kan ta del av föreningens digitala information. 

(I samband med Corona-informationen genomfördes en kampanj att ringa upp dessa, för att säkra att informationen gick fram).

När SMS-funktionen kommer igång kan den digitala tillgängligheten ökas ytterligare.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )