Mer glädje

Denna vecka har vi 1 564 (1.05%) av förbundets 140 809 sidvisningar. Sett till att vi har 0.32 % av förbundets medlemmar innebär detta att vi har 3.32 fler visningar per medlem än förbundets snitt.

Observera att detta är en ögonblicksbild, då förbundet haft mycket låg aktivitet. Men sett över ett halvår ligger vi på 1 770 sidvisningar per vecka.

Jag återkommer med en analys, men kan bara säga att det är glädjande med den respons som du som besökare visar.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )